fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Zrušení věcného břemene

Právo

Zrušení věcného břemene

Věcné břemeno zpravidla zaniká uplynutím sjednané doby. Zrušit ho lze na základě dohody o zrušení věcného břemene. V takové dohodě pak musí být uvedeno, o jaké břemeno se jedná, jak vzniklo (číslo řízení, na jehož základě bylo břemeno zapsáno do katastru nemovitostí) a jaké nemovitosti se týká. Tato dohoda pak musí být podepsána jak vlastníkem věci, tak osobou z břemene oprávněnou. Poté je třeba podat u příslušného katastru nemovitostí návrh na výmaz věcného břemene a k němu připojit i zmíněnou dohodu. Je nutné uvést, že návrh na výmaz je zpoplatněn částkou ve výši 2 000 Kč.

A

B