fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Zastavěná plocha

Zastavěná plocha

Zastavěnou plochou se dle katastrálního zákona rozumí pozemky, a kterých jsou postaveny budovy spojené se zemí pevným základem, zejména budovy, kterým je přiděleno číslo popisné či evidenční, nebo budovy, kterým se tato čísla nepřidělují a nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele. Dále se zastavěnou plochou rozumí rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci v katastru nemovitostí, požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná osoba, která je k tomuto oprávněna. Též se zastavenou plochou rozumí rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci v katastru nemovitostí v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim.

A

B