fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Dražba nemovitých věcí

Prodej nemovitosti

Dražba nemovitých věcí

V případě, že máte zájem pořídit si nemovitou věc v dražbě, je vhodné uvést stručný postup, jak na to. Nejprve si vyberete jakoukoliv nemovitou věc, která se nachází ve veřejné dražbě, a to zpravidla na různých webových stránkách (Exekutorská komora, Finanční správa apod.). U těchto inzerátů je třeba dbát opatrnosti, neboť u spousty dražených nemovitých věcí se draží pouze podíl na takové věci či se inzerát v průběhu času mění (př. zastavení exekuce apod.). Přestože bývají u jednotlivých inzerátů fotografie předmětných nemovitých věcí, je vhodné si sjednat prohlídku. Dále, a to je nejdůležitější, je nutné si pořádně prostudovat dražební vyhlášku, kde jsou uvedeny veškeré parametry dané věci, její stav, a především váznoucí zástavní práva. V katastru nemovitostí je vhodné si ověřit, zda na věci neváznou věcná břemena. Do dražby je nutné se přihlásit a složit dražební jistotu. Samotná dražba probíhá zpravidla dálkově online (tzv. elektronická dražba). V případě, že nabídnete za nemovitou věc nejvyšší částku, stává se „Vaší“ udělením příklepu. Následně v určené lhůtě doplatíte zbývající část ceny (vydražená částka minus dražební jistota). Na závěr je nutné uvést, že v případě, kdy byste chtěli financovat nemovitou věc v dražbě z cizích zdrojů, zpravidla úvěrem u bankovního domu, je nutné tento začít sjednávat s předstihem, za účelem sdělení bankovnímu domu, že se jedná o nemovitou věc v dražbě, kterou nelze při získání úvěru u bankovního domu zastavit.

A

B