fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora ve formě usnesení, které se zapisuje do rejstříku zahájených exekucí. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů provedení uvedených v zákoně (např. příkaz prodejem nemovitých věcí či správou nemovité věci). Samotnou exekuci lze provést, jakmile exekuční příkaz (usnesení) nabude právní moci.

A

B