Přeskočit na obsah
Web Keller Williams header

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora ve formě usnesení, které se zapisuje do rejstříku zahájených exekucí. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů provedení uvedených v zákoně (např. příkaz prodejem nemovitých věcí či správou nemovité věci). Samotnou exekuci lze provést, jakmile exekuční příkaz (usnesení) nabude právní moci.

A

B