fbpx Přeskočit na obsah
Web Keller Williams header

Stavební pozemek

Stavební pozemek

Pozemkem se z definice stavebního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, či rozhraním způsobu využití pozemků. Stavební pozemek pak představuje pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem.

A

B