fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Věcné břemeno a jeho užívání

Věcné břemeno a jeho užívání

Věcné břemeno je oprávnění osoby, která není vlastníkem nemovité věci (bytu, domu, pozemku apod.), k užívání takové věci. Nejčastějším věcným břemenem jsou služebnosti, kterými mohou být například užívání cizí cesty k pozemku, užívání cizího svodu dešťové vody či právo na odběr vody z cizího pozemku. Služebnosti vznikají zejména smlouvou, pořízením pro případ smrti, ze zákona či rozhodnutím soudu. Dále je vhodné uvést, že v rámci darovací smlouvy lze ujednat i věcné břemeno týkající se služebnosti doživotního výlučného užívacího práva, avšak v takovém případě nelze darovanou nemovitost převést na jiného či ji bez písemného souhlasu dárců zatížit (např. zástavním právem v případě úvěru apod.). Po smrti dárců věcné břemeno zaniká a obdarovaný může s nemovitostí libovolně nakládat.

A

B