fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Smlouva o výstavbě

Smlouva o výstavbě

Touto smlouvou se smluvní strany zavazují podílet se společně na výstavbě, dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změn jednotek. Ve smlouvě je nutné ujednat alespoň údaje stanovené jako náležitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, způsob úhrady nákladů výstavby (případně ocenění prováděných prací svépomoci) a velikost spoluvlastnických podílů k domu a pozemku (má-li být dům jeho součástí), a to na dobu, než výstavbou vznikne první jednotka. Tyto podíly odpovídají velikosti podílu vlastníka jednotky na společných částech. Smlouva o výstavbě musí mít písemnou formu.

A

B