fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Dohoda o vypořádání SJM

Dohoda o vypořádání SJM

Jedná se o dohodu, kterou uzavírají manželé o vypořádání (rozdělení) svého společného jmění za účelem rozvodu. Zpravidla se jedná o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravu práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. Stejnopis dohody, který je určen soudu pro rozvodové řízení, je nutné opatřit úředně ověřenými podpisy obou manželů. V případě, že se manželé nedohodnou, rozhodne o vypořádání příslušný soud. 

A

B