fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Kupní smlouva

Prodej nemovitosti

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnického práva k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. V případě, kdy je předmětem koupě nemovitá věc, vyžaduje kupní smlouva písemnou formu a vklad práva (vlastnictví nového vlastníka) do katastru nemovitostí.

A

B