fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Dražba v exekuci

Dražba v exekuci

Zpravidla se jedná o konečnou fázi exekučního řízení, kterou dochází k uspokojení pohledávek věřitelů prodejem movitých i nemovitých věcí. Dražba v exekuci probíhá způsobem, kdy příslušný soudní exekutor stanoví dobu a místo konání dražby, výši dražební jistoty (vratná částka pro účastníky dražby) a povinnosti účastníků dražby. Následuje samotná dražba, kde soudní exekutor udělí příklep tomu účastníkovi, který nabídne nejvyšší částku za předmět dražby. Udělením příklepu dále soudní exekutor stanoví lhůtu k zaplacení částky za vydraženou věc. Po zaplacení této částky se účastník stává vlastníkem vydražené věci. Nabídka jednotlivých věcí určených k dražbě v exekuci je uvedena na webových stránkách například zde.

A

B