fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Prodej a koupě nemovité věci

Prodej a koupě nemovité věci

Prodejem a koupí nemovité věcí se zpravidla rozumí prodej a koupě domu (i roubenky či srubu), bytu, pozemku či například prodej a koupě nebytového prostoru (garáž, sklep apod.). Tyto prodeje a nákupy se realizují na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Následně je nutné vyhotovit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jehož přílohou bude jedno vyhotovení kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Nakonec je třeba návrh včetně příloh doručit příslušnému katastru nemovitostí.

V případě koupě je nutné dbát opatrnosti z důvodu váznoucích zástavních práv či věcných břemen na předmětné nemovitosti. Dále je třeba dbát opatrnosti při prodeji či koupi družstevního bytu. V tomto případě není předmětem samotný byt, ale družstevní podíl, proto může být kupní smlouva nazvána jako smlouva o převodu družstevního podílu.

S ohledem na vše uvedené je vhodné při prodeji či koupi vyhledat odbornou pomoc u realitní kanceláře či realitního makléře. Tyto subjekty jsou schopny vlastníkovi poskytnout veškeré služby týkající se prodeje i koupě, ať už se jedná o inzerci, marketing, prohlídky, odhad ceny či zprostředkování právních služeb.

A

B