Přeskočit na obsah
Web Keller Williams header

Výpověď smlouvy na dobu určitou

Obecně lze uvést, že smlouva uzavřená na dobu určitou končí dnem, který je uveden ve smlouvě. S ohledem na to, že platné občanské právo upravuje několik druhů smluv a každá jednotlivá smlouva upravuje různá ujednání, nelze uvést výpovědní důvod určitě. Proto lze doporučit, aby se každý před podpisem smlouvy s jejím obsahem řádně seznámil, zejména pak s podmínkami výpovědi ve smlouvě uvedenými.

A

B