fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Zástavní právo

Zástavní právo

Obecně lze uvést, že se jedná o právo spočívající v oprávnění věřitele, který má sjednanou zástavu s dlužníkem, uspokojit svou pohledávku z výtěžku zpeněžení zástavy, zpravidla nemovitosti. Zástavní právo zejména vzniká ze zástavní smlouvy (zajištění z úvěrových smluv apod.), z rozhodnutí správního orgánu (zajištění dluhu vlastníka nemovitosti z důvodu neplacení zákonného pojištění či daní apod.) či z rozhodnutí soudu (nařízení o výkonu rozhodnutí).

A

B