fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Je to daň kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek evidovaných v katastru nemovitostí. Poplatníkem této daně je vlastník nemovitosti. Základ daně z nemovitých věcí je určen individuálně, totéž platí i u sazby daně. Pro představu, u stavebních pozemků je dle příslušného zákona sazba daně stanovena na 2,- Kč za 1 m2. Tato se pak násobí koeficientem dle počtu obyvatel jednotlivých obcí, kde se nemovitost nachází. Například v Praze činí koeficient 4,5. Nicméně je třeba uvést, že dle zákona mohou jednotlivé obce prostřednictvím vyhlášky koeficient snížit či zvýšit.

Formulář k dani z nabytí nemovitých věcí naleznete na webových stránkách finanční správy. Přiznání k dani z nemovitosti je poplatník (zpravidla vlastník) nemovitosti povinen v souladu s daňovými předpisy podat u příslušného správce daně (finančního úřadu) do 31. ledna zdaňovacího období.

A

B